جزوه دیفرانسیل - فصل صفر - یاد آوری مفاهیم پایه - دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

جزوه دیفرانسیل - فصل صفر - یاد آوری مفاهیم پایه - دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

برای باز کردن پیوند روی http://dl.abstract.ir/Aghamoalem.ir-Riazi4-sanatisharif.pdf کلیک کنید.