۰۱ - تصاویر در کجای مغز ذخیره می شوند؟

در این ویدیو با یک موضوع مهم در علم عصب شناسی آشنا می شویم. می خواهیم بررسی کنیم که اطلاعات در کجای مغز ذخیره می شوند و نحوه پردازش یک تصویر در مغز انسان چگونه است. این ویدیو بر اساس جدیدترین دستاوردهای علم عصب شناسی و یکی از مقالات مجله «نیچر» تهیه شده است.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:38