۰۷ - حل مسایل پیچیده ژنتیک کلاسیک - مثال ۱

در این ویدیو به کمک یک مثال با حل مسایل پیچیده ژنتیک کلاسیک آشنا می‌شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:37