۰۶ - گروه های خونی اصلی در انسان

در این ویدیو با گروه های خونی اصلی در انسان آشنا می‌شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:36