۰۵ - الگوی توارث در ملخ و پرندگان

در این ویدیو با الگوی توارث در ملخ و پرندگان آشنا می‌شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:34