۰۱ - آشنایی با مفاهیم پایه ژنتیک کلاسیک

در این ویدیو با مفاهیم پایه ژنتیک کلاسیک آشنا می شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:28