۰۵ – آزمایشگاه طراحی مدار

در این آزمایشگاه بسیار هیجان انگیز می‌توانید قطعات گوناگون یک مدار الکتریکی را در کنار هم قرار داده و با اتصال آنها به یکدیگر یک مدار الکتریکی تشکیل دهید. سپس با شبیه سازی مدار می‌توانید رفتار آن را مشاهده و تحلیل کنید.

Circuit Construction Kit (DC Only)
آزمایشگاه را دانلود کنید
آخرین تغییر: پنجشنبه، 17 اكتبر 2013، 4:09