نیروی مرکزگرا (نیروی جانب مرکز)

(m) نقطه جرم و (O) نقطه مرکز دایره است.

نیروی مرکزگرا یا نیروی جانب مرکز نیرویی است که بر روی یک جسم گردنده در یک مدار کروی آن‌گونه تأثیر می‌گذارد که این حرکت همواره به سوی مرکز دایره گرایش داشته‌باشد.

هرچه حرکت دایرهای سریع‌تر باشد نیروی مرکزگرای لازم برای نگه داشتن آن بیشتر است.

فرمول محاسبه نیروی مرکزگرا: F_{mpz}=\frac{m  v^2}{r}.

جستارهای وابسته

منابع

ویکی‌پدیای هلندی.

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 29 ژوئیه 2014، 12:39