در این تالار هر چه می‌خواهید دربارۀ درس بپرسید!


مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
نصب افزونه pdf عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
سه‌شنبه، 11 نوامبر 2014، 8:16
ارجاع دهی چندین مرجع با اعداد عربی و فارسی در زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 6:34
نصب زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 5:41
ذخیره کردن مطالب اینترنتی در زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 5:33
به اشتراک گذاری منابع (گروهها) در زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 5:27
ارجاع دهی فارسی و انگلیسی همزمان در نرم افزار زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 5:24
پشتیبان گیری و بازیابی کتابخانه در نرم افزار زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 5:00
به هنگام سازی مقالات تمام متن عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 4:57
وارد کردن اطلاعات به نرم افزار زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 4:53
قالبهای مرجع دهی عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 4:50
تنظیمات پر وکسی در زوترو zotero عکس مدیر سایت مدیر سایت 0 مدیر سایت
دوشنبه، 14 ژوئیه 2014، 4:47