این درس به آموزش مهارت‌های لازم برای تحقیق و پژوهش می‌پردازد. این درس به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی توصیه می‌شود.

آقا معلم