درس: کنترل غیر خطی - Nonlinear Control

 • مدرس: سجاد ازگلی - دانشگاه تربیت مدرس
  دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - طبقه هشتم - اتاق 812
  تلفن: 82883309
  رایانامه: ozgoli [at] modares [dot] ac [dot] ir
  نشانی صفحه وب: http://www.modares.ac.ir/~ozgoli
 • آموزشیاران:باقری - حامدنیا
 • پیشنیاز: سیستم های کنترل خطی

  موضوع درس:
  کنترل غیرخطی، تحلیل و طراحی سیستم های کنترل غیرخطی را بررسی می کند.  از آن جایی که سیستم های فیزیکی ذاتا غیرخطی اند، فراگرفتن روش های پایه ای تحلیل و طراحی کنترل غیرخطی می تواند توانایی مهندسان کنترل را برای مواجهه با مسائل عملی کنترل بالا ببرد و فهم عمیق تری از دنیای واقعی فراهم آورد.