مدرس: مهندس سعید نادری

برگزار کننده: شاخه دانشجویی IEEE در دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی دانشجویی سیستم‌های کنترل

IEEE Tarbiat Modares University

سرفصل‌های دوره:

الف) مقدمه‌ای بر شبکه‌های مخابرات داده

1. مفاهیم لایه و زیر لایه
2. معرفی پروتکل‌های لایه‌ی شبکه

ب) نرم‌افزار NS

1. راه‌اندازی NS در لینوکس
2. برنامه‌نویسی فرامین در NS و جمع‌آوری داده‌ها
3. آشنایی با NetAnim

ج) چند مثال از شبیه‌سازی در NS

1. شبیه‌سازی پروتکل LAN
2. شبیه‌سازی پروتکل TCP/IP