آموزش نرم‌افزار گرافیکی GIMP
آموزگار: محمد شکوهی

زبان: فارسی

gimp tutorial - farsi