فیزیک چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
آموزگاران: «گروه کلاس درس» و «کانون فرهنگی آموزش»

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

    ۰۱ - حرکت در یک بعد
    ۰۲ - حرکت در دو بعد
    ۰۳- مکانیک نیوتونی
    ۰۴- حرکت دایره‌ای
    ۰۵- آزمایشگاه حرکت شناسی

کانون فرهنگی آموزش کلاس درس