مجموعه درسهای اختصاصی دبیرستان شامل ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، هندسه تحلیلی و جبر خطی، حسابان، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ریاضیات گسسته و ...